Systemy Pomiarowe – oferta

Usługi

Wypożyczenie sprzętu pomiarowego

Wypożycz miernik poziomu dźwięku, aby samodzielnie wykonać pomiar.

Wszystkie oferowane przez nas na wynajem analizatory są pierwszej klasy pomiarowej, posiadają aktualne świadectwa wzorcowania oraz są zgodne z normą IEC 61672-1:2014 klasa 1.

Nasze mierniki umożliwiają:

 • Pomiary czasu pogłosu.
 • Pomiary zrozumiałości mowy.
 • Pomiary zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO.
 • Pomiary izolacyjności akustycznej.
 • Pomiary hałasu w środowisku pracy.
 • Pomiary hałasu w środowisku pochodzącego od: instalacji, urządzeń, zakładów przemysłowych.
 • Pomiary hałasu komunikacyjnego pochodzącego od: dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych.
 • Pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
 • Pomiary hałasu i analiza widmowa FFT równolegle z filtrami oktawowymi i tercjowymi.
 • Pomiary celem wyznaczenia mocy akustycznej.
 • i wiele innych.

Mierniki poziomu dźwięku są wyposażone w standardowe lub czterozakresowe kalibratory akustyczne.

Skontaktuj się z nami aby dobrać sprzęt i poznać cennik wypożyczeń!

 

W zależności od stopnia skomplikowana zagadnienia pomiarowego, umożliwiamy wypożyczenie:

 • miernika poziomu dźwięku z uproszczonym interfejsem do prostych pomiarów jednoliczbowych,
 • profesjonalnego miernika poziomu dźwięku do zaawansowanych analiz akustycznych,
 • miernika poziomu dźwięku wyposażonego w gotowe procedury pomiarowe zgodnie z obowiązującymi normami,
 • miernika poziomu dźwięku posiadającego polskie zatwierdzenie typu GUM.

Nasi specjaliści pomogą w doborze odpowiedniego miernika poziomu dźwięku do wymagań danego pomiaru. 

 

 

Posiadasz własny system pomiarowy, wypożycz specjalistyczny mikrofon!

Oferowane przez nas mikrofony pomiarowe mogą być wykorzystane w ekstremalnych warunkach:

Wypożyczamy mikrofon odporny na wstrząsy, wodoodporny, kurzoodporny, nie wrażliwy na opary olejowe i wysoką temperaturę – wszystko to bez pogorszenia jakości pomiaru za zachowaniem wysokiej czułości i szerokiego zakresu pomiarowego.

skontaktuj
się z nami