Systemy Pomiarowe – oferta

Akcesoria

Sterownik liniowy Line Driver PDM

Sterownik liniowy PDM (ang. Pulse-Density Modulation) to wzmacniacz modulacji gęstości impulsów firmy Audio Precision rozwiązujący problem napotykany podczas pomiarów mikrofonami MEMS, dotyczący odległości pomiędzy testowanym mikrofonem, a urządzeniem pomiarowym.

 

Modulacja gęstością impulsów charakteryzuje się tym, że sygnał jest postaci jednobitowych próbek po nadpróbkowaniu, a ich współczynnik nadpróbkowania wynosi z reguły 64. Wobec tego, aby sygnał otrzymany z pomiaru osiągnął częstotliwość próbkowania 48 kHz, w mikrofonach MEMS stosuje się częstotliwość 64-krotnie większą, co po działaniu 48 kHz x 64 skutkuje wartością częstotliwości próbkowania 3,072 MHz. W konsekwencji, przy ograniczeniach mikrofonów MEMS takich jak mała moc, a także uwzględnieniu pojemności kabla, częstotliwości próbkowania rzędu megaherców mogą powodować zniekształcenie sygnału w górnym zakresie częstotliwości. Problem nabiera istotności zwłaszcza przy odległościach stanowiska pomiarowego od mikrofonów MEMS przekraczających 1 metr. Taka sytuacja występuje na przykład podczas badania mikrofonów w komorze akustycznej, gdy miernik znajduje się na zewnątrz w pewnej odległości

Moduł PDM Line Driver zapewnia ochronę przed zmiennością i utratą danych sygnału cyfrowego, dla odległości urządzeń pomiarowych od mikrofonów MEMS sięgającej 13,7 m.

Zobacz więcej red-arrow
skontaktuj
się z nami