Systemy Pomiarowe – oferta

Akcesoria

Zestaw przełączników SWR-2755B

Produkt SWR-2755 B firmy Audio Precision umożliwia zwiększenie liczby dostępnych złącz analizatorów serii APx oraz Legacy. Zestawy przełączników zostały zaprojektowane jako udoskonalenie poprzedników: SWR-2755 oraz SWR-2122. Zachowana została pełna kompatybilność z poprzednimi wersjami analizatorów. 

SWR-2755 gwarantuje integralność z pozostałymi urządzeniami firmy Audio Precision, pozostaje solidnej konstrukcji, a w porównaniu do poprzedników zapewnia poprawę parametrów, przede wszystkim zredukowano poziom przesłuchów.

Dostępne są trzy wersje urządzenia w zależności od rodzajów złączy:  SWR-2755B-M ze złączami XLR (12 złącz męskich, 2 złącza żeńskie), SWR-2755B-F ze złączami XLR w przeciwnej konfiguracji (12 złącz żeńskich, 2 złącza męskie) oraz SWR-2755B-U ze złączami typu BNC. Każda z wersji charakteryzuje się jednakową ilością złączy: 2 x 12.

Zobacz więcej red-arrow

SWR-2755B-M (Output Switcher; 12 x Male, 2 x Female):

 • kierowanie sygnałem z obu kanałów wyjściowych analizatora do dowolnego kanału wyjściowego przełącznika
 • możliwość szeregowego podłączenia aż 16 jednostek, poszerzając ilość kanałów do 192
 • połączenie za pomocą złącz XLR dla sygnałów zbalansowanych lub z wykorzystaniem przejściówek dla sygnałów niezbalansowanych
 • wyposażony w gniazda tablicowe wyjściowe o końcówkach żeńskich

SWR-2755B-F (Input Switcher; 12 x Female, 2 x Male):

 • kierowanie sygnałem z dowolnego złącza wejściowego przełącznika na wybrane złącze wejściowe analizatora
 • możliwość szeregowego podłączenia 16 jednostek, poszerzając ilość kanałów do 192
 • połączenie za pomocą złącz XLR dla sygnałów zbalansowanych lub z wykorzystaniem przejściówek dla sygnałów niezbalansowanych
 • wyposażony w gniazda tablicowe wyjściowe o końcówkach męskich

SWR-2755B-U (Unbalanced Switcher):

 • możliwość użycia urządzenia jako przełącznik sygnału wejściowego, jak i wyjściowego
 • możliwość podłączenia 16 jednostek, zwiększając ilość kanałów do 192 wyposażony w złącza BNC dla sygnałów niezbalansowanych

CECHY WSPÓLNE:

 • możliwość dowolnego przełączania między kanałami przełącznika i analizatora
 • stan działania kanału sygnalizowany jest przez diodę LED
 • wszystkie analizatory Audio Precision mogą pracować równolegle na kilku przełącznikach, co pozwala na rozszerzenie ilości złączy do 192
 • przesłuchy międzykanałowe utrzymane są na niskim poziomie

 

SPECYFIKACJA

 • Przesłuchy międzykanałowe:
  • złącza zbalansowane (600 Ω):

-151 dB dla 20 kHz

-140 dB dla 100 kHz

 • złącza niezbalansowane (600 Ω):

-140 dB dla 20 kHz

-128 dB dla 100 kHz

 • Maksymalne napięcie znamionowe: 42,4 Vpk, 30 Vrms
 • Maksymalna moc sygnału: 5 W lub 200 mA
 • Zakres temperatury:
  • praca: od 0°C do +45°C
  • przechowywanie: od -40°C do +75°C

Produkt zgodny jest z dyrektywą 2014/30/EU dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej EMC, dyrektywą 2014/35/EU CAN/CSA-C22.2 No. 61010 IEC 61010 dotyczącą bezpieczeństwa oraz dyrektywą RoHS EN50591 RoHS 2 Restricted Substances dotyczącą użycia szkodliwych substancji.

skontaktuj
się z nami