Oferta

Pomiary akustyki budowlanej i źródła dźwięku

Pomiar akustyki budowlanej ma na celu wyznaczenie przede wszystkim jednoliczbowego, ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw mówiącym o faktycznej izolacyjności produktu a także związanych z nim widmowych wskaźników adaptacyjnych C i Ctr.- RA1 i RA2, oraz wyznaczenia pełnej charakterystyki izolacyjności badanego produktu dla każdej z częstotliwości.

Oferowane przez nas systemy wielokanałowe oraz mierniki poziomu dźwięku umożliwią pomiary:

Zgodne z normami dotyczącymi pomiarów terenowych: 

• PN-EN ISO 16283-1:2014 – Akustyka — Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych
Oraz starej wersji normy: ISO-140/4.

Zgodnie z normami dotyczącymi pomiarów w warunkach laboratoryjnych:
• PN-EN ISO 10140-2:2011 – Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych
Oraz starej wersji normy: ISO-140/3

skontaktuj
się z nami