Aktualności

Nowa kamera akustyczna Norsonic Hextile

26.10.2018

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nową odsłonę kamery akustycznej Norweskiej firmy Norsonic. Model Nor848B Hextile to nowatorskie modułowe podejście do konstrukcji macierzy akustycznych ustanawiające nowy standard w wizualizacji i lokalizacji źródeł dźwięku.

Matryce mikrofonowe służące do lokalizacji i wizualizacji źródeł hałasu, zwane popularnie kamerami akustycznymi, goszczą na rynku sprzętu pomiarowego już od dłuższego czasu. Producenci wciąż starają się udoskonalić swoje rozwiązania aby polepszyć ich parametry oraz uzyskiwane wyniki rejestracji. Rozdzielczość i zdolność rozpoznania źródeł dźwięku położonych blisko siebie oraz dla niskich zakresów częstotliwości zależy głównie od ogólnego rozmiaru matrycy oraz liczby użytych mikrofonów. Chociaż manipulowanie obrazem i stosowanie technik dekonwolucji może zwiększyć rozdzielczość, to jednak w praktyce rozmiar matrycy i ilość mikrofonów nadal mają najistotniejszy wpływ na wyniki. Kryteria dotyczące wielkości matrycy i rozdzielczości stanowią sedno rynku kamer akustycznych. Użytkownicy oczekują czegoś małego, lekkiego i przenośnego, a jednocześnie dającego wyniki o doskonałej rozdzielczości oraz posiadającego zdolność do pomiarów w niskim zakresie częstotliwości. Spełnienie wszystkich tych wymagań przez jeden system było niemożliwe do osiągnięcia – aż do tej pory.

Nowa kamera akustyczna Norsonic Hextile to modułowe podejście do konstrukcji kamery akustycznej, która zapewnia użytkownikowi zarówno atuty przenośnego urządzenia jak i doskonałą rozdzielczość. Kształt matrycy oparty jest na kształcie sześciokąta, co daje możliwość łączenia kilku matryc w większe systemy i jest źródłem nazwy tego modelu.

Hextile – lekka i przenośna

Dzięki pojedynczej matrycy Hextile użytkownik ma małą, przenośną i lekką kamerę akustyczną, która może być używana w szerokim zakresie sytuacji pomiarowych. Macierz Hextile to kamera akustyczna z interfejsem USB, wykorzystująca pojedynczy kabel USB do transferu danych i jednoczesnego zasilania – bez dodatkowego kabla zasilającego oraz modułu akwizycji danych. Szkielet jest wykonany z wytrzymałego i lekkiego aluminium, posiada 128 mikrofonów MEMS, waży mniej niż 3 kg, a jego maksymalna średnica wynosi 46 cm. Dolny zakres częstotliwości dla modelu Hextile wynosi 410 Hz.

Nowa kamera akustyczna Norsonic Hextile

Multitile – wysoka rozdzielczość

Dla użytkowników, którzy wymagają lepszej rozdzielczości zarówno dla niskich częstotliwości, jak i dla całego pasma, trzy pojedyncze matryce Hextile można połączyć w większy system Multitile, składający się z 384 mikrofonów o maksymalnej średnicy 96 cm. Dolny zakres częstotliwości dla modelu Multitile wynosi 220 Hz.

Nowa kamera akustyczna Norsonic Hextile

Multitile-LF – pomiary dla niskich częstotliwości

W przypadku specjalnych zastosowań poniżej częstotliwości 1 kHz, możliwe jest również wykorzystanie modelu Multitile w konfiguracji dla niskich częstotliwości jako Multitile-LF (tryb niskoczęstotliwościowy). Dzięki umieszczeniu poszczególnych matryc Hextile w większej odległości, maksymalna średnica całego układu macierzy jest zwiększona do 1,46 m, co czyni ten system idealnym do pomiarów w niskim zakresie częstotliwości. Multitile-LF służy do pomiarów niskich częstotliwości poniżej 1 kHz, z najniższą częstotliwością mapowania wynoszącą 120 Hz.

Nowa kamera akustyczna Norsonic Hextile

Możliwości przy przejściu z pojedynczej matrycy Hextile do dwóch konfiguracji Multitile najlepiej demonstruje pomiar dla źródła dźwięku o niskiej częstotliwości. Poniżej przedstawiono wyniki z nagrań na pojedynczym, wszechkierunkowym źródle dźwięku emitującym szum różowy, przy czym wykreślanie kolorów jest wykonywane, gdy sygnały wejściowe są filtrowane przy częstotliwości 500 Hz. Daje to bezpośrednie porównanie możliwości dla niskiego zakresu częstotliwości poszczególnych macierzy.

Nowa kamera akustyczna Norsonic Hextile

Oprogramowanie – wirtualny mikrofon

Strategia projektowania oprogramowania miała od początku na uwadze stworzenie środowiska przyjaznego użytkownikowi i łatwego w obsłudze, zapewniając jednocześnie szereg narzędzi do zaawansowanej analizy. Jedyną z cech, która naprawdę wyróżnia to oprogramowanie, jest wirtualny mikrofon. Wirtualny mikrofon umożliwia uzyskiwanie sygnałów audio tylko z wybranego punktu odsłuchu i słuchanie dźwięków pochodzących z określonych kierunków obrazu wideo, przy jednoczesnym tłumieniu hałasu i dźwięków emitowanych z innych pozycji niż wybrane. Dzięki temu narzędziu użytkownik może uzyskać więcej informacji oprócz barwienia źródeł. Taki podsłuch może być szczególnie przydatny w hałaśliwym i złożonym otoczeniu dźwiękowym, gdzie na przykład różne źródła hałasu znacznie pogarszają zdolność rozróżniania, która z maszyn wytwarza wadliwy hałas.

Nowa kamera akustyczna Norsonic Hextile

Oprogramowanie – gumka akustyczna

Czasami źródła mogą znajdować się bardzo blisko siebie lub też silne źródło zakłóceń w obszarze zainteresowania przeszkadza w nagrywaniu i pogarsza jakość obrazu. Często będzie to postrzegane jako duże pojedyncze źródło dźwięku, lub źródło zainteresowania będzie całkowicie zacienione przez silniejsze źródło. Na poniższym obrazie widać sytuację, w której dwa równie silne źródła znajdują się blisko siebie, a wynik barwienia wskazuje na obecność pojedynczego źródła. W takich sytuacjach funkcja gumki akustycznej może okazać się cenna. Ta funkcja doda czerwone kółko do ekranu, które można przeciągnąć do dowolnego punktu i usunie źródło z tego punktu. Jest to bardzo skuteczne, gdy występuje kilka źródeł hałasu. Jak widać na zdjęciach, gumka akustyczna całkowicie usuwa źródło, w którym znajduje się przycisk „suppress point”. Wirtualny mikrofon może być ponadto umieszczony na interesującym źródle.

Nowa kamera akustyczna Norsonic Hextile

Oprogramowanie – analiza rzędów

Zwłaszcza w zastosowaniach motoryzacyjnych pomiary RPM mogą dostarczyć istotnych informacji. Oprogramowanie kamery akustycznej ma możliwość wyświetlania zawartości częstotliwości w funkcji prędkości obrotowej za pomocą funkcji analizy rzędów. W oknie spektrogramu wykreślana jest częstotliwość jako funkcja RPM. Ponadto możliwe jest wybranie kwadratu w oknie spektrogramu, aby wyizolować interesujące zdarzenia. Po naciśnięciu przycisku „Apply” w wyborze, limity obrotów i częstotliwości w oknie widoku głównego automatycznie zmieniają się w limity ustawione przez wybór w spektrogramie. Użytkownik może następnie znaleźć interesujące wydarzenie dźwiękowe w spektrogramie i automatycznie uzyskać odpowiednie barwienie wybranego zdarzenia.

Nowa kamera akustyczna Norsonic Hextile

 

Pobierz broszurę informacyjną wraz ze szczegółową specyfikacją.

skontaktuj
się z nami